Tarihçe

İnşaat Mühendisliği, yaşadığımız çevreyi koruyan ve geliştiren bir meslektir. Endüstri, ulaşım ve yaşam olanaklarını, planlama, tasarım ve inşaat faaliyetleri ile yönetir. İnşaat mühendisliğinin uygulama alanları çok geniştir. Bina inşaatları, havaalanları, açık deniz petrol platformları, barajlar, H.E.S. inşaatları, karayolları, demiryolları, atık toplama ve bertaraf sistemleri, su temin sistemleri inşaatları ve bu inşaatların geliştirilmesi inşaat mühendisliğinin konularından bazılarıdır. İnşaat mühendisliği; hava kirliliği, kıyıların korunması, atık iyileştirilmesi konularının da çözümüne ilişkin süreçleri yönetmektedir.

İnşaat mühendisleri; medeniyetin ilerlemesi için yaşamsal kaliteyi artırarak geleceği şekillendirmektedir. Dünyada oluşan büyük değişimler, teknoloji devrimi, nüfus artışı ile konut ihtiyacının artması, çevresel duyarlılıklar, inşaat mühendislerine yeni fırsatlar sunmaktadır. Yüksek teknolojili ürünler inşaat mühendisliğinde kullanılmaya başlanmış, bilgisayarla tasarım geliştirilmiş, proje planlama, yapım ve maliyet kontrolünün interaktif olarak değerlendirilmesi güncel konular olmaya başlamıştır.

İnşaat mühendisliği; transit sistemler, açık deniz yapıları, uzay istasyonları gibi çok farklı alanlarda; planlama, tasarım ve inşaatın yapımı yönlerinden uygulama alanı oluşturmaktadır. Kirlilik kontrolü, içme suyu talebi, kentsel dönüşümler gibi uygulamalar inşaat mühendisliğinin arakesitinde olan alanlardandır. Global ekonomideki yarışta inşaat sektörü belirleyicidir ve Yapı, Çevre, Geoteknik, Su kaynakları, Ulaşım, Zemin mekaniği, Konstrüksiyon, Kent planlaması vb. ana alanlarında faaliyet göstermektedir.

İnşaat Mühendisliği; teknik, ekonomik, sosyal, çevresel faktörlerin optimizasyonunda karmaşık problemlerin çözümünü gerçekleştirmektedir. Meslek seçiminde birçok alt disiplini de barındırmaktadır. Yapı mühendisliği; köprülerin, betonarme ve çelik binaların, barajların, uzay platformlarının, roketlerin ve demiryollarının deprem, rüzgar vd. doğal kuvvetlere karşı koyabilecek güvenlikle analizini ve tasarlanmasını gerçekleştirmektedir. Ulaşım mühendisliği ise; kara, deniz, hava ortamlarında insanların ihtiyaçlarının ve trafik karmaşasının giderilmesi için yenilikçi gelişmiş çözümler sunmaktadır. Çevre ve su mühendisliği; toksin maddeleri zararsız hale getirmekte, su ve atık suyu iyileştirmekte, sellerin önlenmesi, hidroelektrik santrallerden enerji üretimi, erozyondan koruma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler; barajların, kanalların, arıtma tesislerinin ve boru hatlarının tasarımını içermektedir. Konstrüksiyon, projelerin tasarım aşamasından inşaatın bitimine kadar ki tüm faaliyet aşamalarını içermektedir. Bu faaliyetler; konutların, köprülerin, karayollarının, demiryollarının, tünellerin, barajların, boru hatlarının ve ana yapıların tasarlanmasın, geliştirilmesini içermektedir. Geoteknik mühendisliği, zemin ve kaya mekaniği ilkelerini kullanarak yapı temellerini tasarlamakta, boyutlandırmakta, karaların yeniden kullanımı, tünel mühendisliği konuları ile uğraşmaktadır.

Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yukarıda açıklanan faaliyetleri uygulayabilecek mühendisleri yetiştirmek için Yapı, Mekanik, Geoteknik, Ulaştırma ve Hidrolik Anabilim Dallarında eğitim öğretim yapmaktadır.