İnşaat Mühendisliği; malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, her türlü yapının; tasarım, plan, proje yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.
İnşaat Mühendisleri her türlü bina baraj havaalanı, köprü, yol, su kemerleri liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının tasarım planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Mühendisliğin anası olarak da kabul edilen inşaat mühendisliği askerî mühendislikten sonra gelen en eski temel mühendislik dalıdır ve İngilizce kelime anlamı “civil engineering” ilk olarak 18.y.y. da askerî olmayan mühendislik çalışmalarını askerî mühendislikten ayırabilmek için kullanılmıştır. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik alanlarının başında gelir. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcalar, çevre mühendisliği, geoteknik kentsel mühendislik, kıyı mühendisliği, ölçme bilgisi yapı mühendisliği temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği vb. konulardır.
Programın amacı:

Dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; inşaat mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında,

  • Proje mühendisi,
  • Arazi mühendisi,
  • Laboratuar Mühendisi,
  • Kontrol mühendisi,
  • Farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı,
  • Araştırmacı,
  • Akademisyen
olarak görev yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.