Misyon ve Vizyon

Misyon
Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Programı; Fakültesi, öğretim elemanı kadrosu, öğrencileri ve tüm çalışan üniteleriyle, inşaat mühendisliğinin farklı çalışma alanlarındaki bilgiyi elde etmeyi, türetmeyi, paylaşmayı ve kullanmayı, daha yaşanabilir bir çevre oluşturma adına amaç görmektedir. Hem lisans hem de lisansüstü programlarınıoluşturarak araştırma fırsatları sunmayı, bu programların kalitesine katkıda bulunmayı, tüm bileşenler üzerinde sinerji yaratmayı hedeflemektedir. Araştırma ve öğretme faaliyetlerine dış fonların kazandırılması, Fakülte’nin bölümleri içinde ve Üniversite’nin diğer bölümleri arasında çok disiplinli çalışma alanlarının oluşturulması, kamu ve özel sektör alanlarında etik standartlara bağlı,kalitesini sürekli artıran mezunlarımızla toplum yaşamına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Vizyon
İnşaat Mühendisliği Bölümü; Ülkemize ve Dünyaya yönelik olarak, yüksek nitelikli mühendisleri mezun etmeyi, bilimsel araştırmalarıyla bilinen bir merkez olmayı, topluma profesyonel kalitede hizmet sunmayı, bu hedefleri sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yorumlamayıamaçlamaktadır.